Ieuenctid Llandysul yn serennu

Ar ddydd Sul, 5ed o Chwefror croesawyd twrnamaint dan 12 a 14 De Orllewin Cymru i Landysul.

Kelly Davies
gan Kelly Davies
u12s

Tim dan 12 Clwb Hoci Llandysul

U14s

Tim dan 14 Clwb Hoci Llandysul

Daeth dros 180 o chwaraewyr hoci ifanc i gymryd rhan mewn twrnamaint hoci yn Llandysul, gyda gemau cystadleuol a chyffrous.

Wnaeth timau dan 12 a 14 y clwb yn arbennig o dda yn y twrnamaint. Chwarae arbennig gan bawb, profiad grêt a phawb wedi joio.

Chwaraewyr y dydd i Landysul:

Dan 12: Martha Jên

Dan 14: Gruffudd Dafis