calendr360

Dydd Mawrth 4 Ebrill 2023

Stori a Chân

11:00 (Am ddim)
Dydd Mawrth, Ebrill 4ydd, 2023, 11yb-12yp. Mynediad am ddim. Coffi a the am ddim yn y Cwtsh Coffi.

Dydd Iau 6 Ebrill 2023

Crefftau Pasg

13:30 (Am Ddim)
Mae croeso i bawb ddod i’r Pwerdy i fwynhau ychydig o Grefftau Pasg ar ddydd Iau, Ebrill 6ed, 1.30-3.30yp.

Dydd Gwener 7 Ebrill 2023

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa

10:00 hyd at 15:00, 10 Ebrill 2023 (£4 yr helfa)
Datryswch y posau yn ein Helfa Basg er mwyn hawlio eich siocled blasus!  Dewch i drio’n crefftau ciwt a thrawsnewid yn dditectif pedair coes, cyn mynd ar drywydd y cwningod chwareus sy’n …

Dydd Sadwrn 8 Ebrill 2023

Taith Pasg Plant

10:00 (Am Ddim)
Ar Ddydd Sadwrn 8ed o Ebrill, 10yb ym Mharc Coffa Llandysul bydd Taith Pasg di-dal rhyngweithiol a hwylus i blant. Rhaid fod rhiant, gofalwyr, neu warchodwyr yn ymuno’r plentyn.

Ffair y Pasg

10:00–14:00
Dewch i gefnogi crefftwyr a busnesau lleol!

Dydd Sul 9 Ebrill 2023

Helfa Wŷ Pasg

11:00 (£5)
Helfa wŷ pasg ar gyfer plant 1-10 oed yn y Castell yng Nghastell Newydd Emlyn!

Dydd Mawrth 11 Ebrill 2023

Gwersyll Chwaraeon Gwyliau Pasg

09:30 (£16 y dydd)
Pryd? 11, 12, 13 o Ebrill 9:00 – 15:30 Ar gyfer plant 7-11 oed £16 y dydd Agored i bawb! Am fwy o wybodaeth – rhiannonjames@urdd.org

Dydd Llun 24 Ebrill 2023

Cyflwyniad i i-Pad

10:15 (Am ddim)
Cyflwyniad i i-PadDydd Llun, Ebrill 24ain, 10.15yb-12.15ypCwrs Am DdimI fyny’r grisiau, uwchben Llyfrgell Llandysul, yn yr ystafell gyfrifiaduron.Canolfan Ceredigion, Porth Terrace, Church St, …

Cwrs i-Pad Canolradd

13:00 (£10)
Cwrs i-Pad CanolraddDydd Llun, Ebrill 24ain, 1yp-3yp£10I fyny’r grisiau, uwchben y Llyfrgell yn yr ystafell gyfrifiaduron.Canolfan Ceredigion, Porth Terrace, Church St, Llandysul SA44 4QS …

Dydd Mercher 26 Ebrill 2023

Dawns y Frenhines

17:30
Carnifal Llandysul a Phont-Tyweli Dawns y Frenhines Oed: 3-11 Twmpath Dawns Lluniaeth ar gael Raffl £1 Ffurflen ymwrthodiad I arwyddo gan riant / gwarchodwr.

Dydd Llun 1 Mai 2023

GWYL CALAN MAI

19:00 (£8)
Gwyl Calan Mai am 7pm Nos Lun Gwyl Banc Calan Mai 1af Mai am 7pm gyda “PEDAIR” a Casi. Ychydig iawn o docynnau ar ol gan meinir@cadwyn.com –

Dydd Gwener 23 Mehefin 2023

Arddangosfa Snwcer Elusennol

19:00
Yn Cynnwys Shaun Murphy a John Parrott Dydd Gwener, 23 Mehefin 2023, 7yh Ysgol Bro Teifi, Llandysul Mynediad trwy Docyn yn unig £30   Am docynnau – cysylltwch â Adrian Williams     07960 863623 Dai …