calendr360

Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023

Cyngerdd

07:00 (Oedolion £8, plant £4)
Cyngerdd i godi arian i Eisteddfod Castell Newydd Emlyn

Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2023

Canu Carolau yn yr Iard Hir

14:00–16:00 (Am ddim)
Dewch i gydganu carolau gyda ni yn Iard Hir yr Amgueddfa.

Dydd Sul 17 Rhagfyr 2023

Canu carolau

14:00 (Dim tâl mynediad, casgliad tuag at Elusen)
Cysylltwch a Haulwen Lewis 01559 384279 neu Siân Thomas 07891 749815

Dydd Mawrth 9 Ionawr 2024

Y Talwrn

18:30 (Am ddim)
Mae Pwyllgor Y Garthen yn eich gwahodd chi i recordiad  Y Talwrn ar Nos Fawrth, Ionawr 9fed 2024. Drysau’n agor am 6.30yh, recordio i ddechrau am 7yh.

Dydd Gwener 12 Ionawr 2024

Cwis Merched y Wawr Llandysul a’r Cylch

19:30
Cwis Merched y Wawr Llandysul a’r Cylch Nos Wener, Ionawr 12fed 2024, 7.30yh yn Y Porth. Noson ysgafn o hwyl a chymdeithasu. Gall fod yna i fyny at 6 person mewn tim. £1 y pen.

Dydd Sadwrn 27 Ionawr 2024

Noson dathlu Santes Dwynwen

07:30 (£10 i oedolion, £6 i blant)
Dathlu Santes Dwynwen yng nghwmni Ryland Teifi yn neuadd Ffostrasol am 7.30 nos Sadwrn 27 Ionawr 2024