Carthen360

Dr Alan Axford yn gorffen fel cadeirydd HAHAV

gan Tess Thorp

Mae Dr Alan Axford, sydd wedi llywio HAHAV ers ei sefydlu, wedi rhoi’r gorau i’w rôl fel cadeirydd.

Darllen rhagor

  1

Cwmni technoleg am greu 50 o swyddi yn Llandysul gyda phwyslais ar recriwtio ‘Cymru’n gyntaf’

Bydd swyddi newydd cwmni deallusrwydd artiffisial Delineate yn cael eu hysbysebu yng Nghymru yn gyntaf

Darllen rhagor

Tri yn herio Dafydd Llywelyn yn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

gan Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ian Harrison (Ceidwadwyr), Philippa Thompson (Llafur) a Justin Griffiths (Democratiaid Rhyddfrydol) fydd yn sefyll yn erbyn y Comisiynydd presennol

Darllen rhagor

Colled yn y gêm cyntaf o ddwy yn erbyn Pen-y-bont

gan Sara Patterson

Un gem i fynd tan gwybod pwy fydd yn cael dyrchafiad y tymor nesaf.

Darllen rhagor