Carthen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Teifi

Dr Alan Axford yn gorffen fel cadeirydd HAHAV

Tess Thorp

Mae Dr Alan Axford, sydd wedi llywio HAHAV ers ei sefydlu, wedi rhoi’r gorau i’w rôl fel cadeirydd.

Dyrchafiad i’r Ail Uwch Gynghrair

Sara Patterson

Ennill 5-4 yn erbyn Pen-y-Bont

Cwmni technoleg am greu 50 o swyddi yn Llandysul gyda phwyslais ar recriwtio ‘Cymru’n gyntaf’

Bydd swyddi newydd cwmni deallusrwydd artiffisial Delineate yn cael eu hysbysebu yng Nghymru yn gyntaf

Tri yn herio Dafydd Llywelyn yn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ian Harrison (Ceidwadwyr), Philippa Thompson (Llafur) a Justin Griffiths (Democratiaid Rhyddfrydol) fydd yn sefyll yn erbyn y Comisiynydd presennol

Colled yn y gêm cyntaf o ddwy yn erbyn Pen-y-bont

Sara Patterson

Un gem i fynd tan gwybod pwy fydd yn cael dyrchafiad y tymor nesaf.

Dydd Gweddi Byd-Eang

Haulwen LEWIS

Dydd gweddi’r Byd

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd

Bois rygbi ar y brig

Elliw Grug Davies

Ennill dros ysgolion Cymru

Bws Bach y Wlad yn gwasanaethu gogledd Sir Gaerfyrddin

I ddechrau, bydd y bws yn canolbwyntio ar ardaloedd o amgylch Pencader, Llandysul, Llanybydder a Chastell Newydd Emlyn

Y gwynt a’r glaw wnaeth ennill!

Sara Patterson

Castell Newydd Emlyn yn colli 2-3 yn erbyn Radnor

Pwynt ar yr hewl i dîm hoci Emlyn

Sara Patterson

Gêm llawn digwyddiadau yn erbyn Cymric

Ysbrydoli mwy o ferched i gymryd rhan mewn chwaraeon moduro

Cadi Dafydd

“Mae’r galw yna ond does dim o’r system gefnogaeth yna, y peth pwysicaf yw creu’r gymuned merched mewn moduro”

Croesawu arian all adfer gwasanaeth y Bwcabus yn y gorllewin

Cadi Dafydd

“Roedd colli’r gwasanaeth Bwcabus rai misoedd yn ôl yn ergyd fawr iawn i ardal de Ceredigion, gogledd Sir Gâr a gogledd Sir Benfro”

Colli’n agos i dîm cryf Rhondda

Sara Patterson

Brwydr heriol i dîm hoci Castell Newydd Emlyn