Carthen360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Dyffryn Teifi

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd

Hanes

Haulwen LEWIS

Dyn ei filltir sgwâr

Digon yn digwydd yng Nglwb Hoci Emlyn

Sara Patterson

Dau ganlyniad gwahanol mewn un penwythnos

Dathlu Diwali i blant Cymru gael “gwybod fod yna grefyddau gwahanol o gwmpas”

Lowri Larsen a Catrin Lewis

Mae’r ŵyl Hindwaidd yn ddathliad o fuddugoliaeth goleuni tros dywyllwch, ac mae crefyddau’r byd yn rhan o’r cwricwlwm yng Nghymru

Sefydlu rhwydwaith i gysylltu diwydiannau creadigol y gorllewin

Blaenoriaeth rhwydwaith Gorllewin Cymru Creadigol ydy canolbwyntio ar dwf y sectorau sgrin, cerddoriaeth, digidol ac ymchwil a datblygu

Cynnal astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer addysg ôl-16 yng Ngheredigion

Sicrhau cynaliadwyedd darpariaeth addysg ôl-16 yn y sir yn y dyfodol yw’r nod, medd Cyngor Sir Ceredigion

Pryder disgyblion Chweched Dosbarth Ceredigion am eu hiechyd meddwl

Lleucu Jenkins

“Bydden i’n credu taw’r peth gwaethaf all ddigwydd yw ein bod ni’n cyfuno pob Chweched mewn i un ganolfan,” medd un am y newidiadau posib

Yr ymdrech olaf un i achub y Bwcabus

Mae hi’n unfed awr ar ddeg ar y gwasanaeth, sydd i fod i ddod i ben ar Hydref 31

Cyhoeddi enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Defi Fet i astudio drwy’r Gymraeg

Cafodd Elan Haf Henderson ei magu yn y Dwyrain Canol, a dyma’r tro cyntaf iddi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyngor Sir Ceredigion yn agor ymgynghoriad ar gynllun cydraddoldeb

“Rwy’n credu bod ein Cynllun Cydraddoldeb drafft yn addas i’r diben, ond rwyf am wybod beth mae pobol eraill yn ei feddwl,” meddai un cynghorydd

Un o raglenni gwnes i fwynhau ei ffilmio fwya erioed

Dylan Lewis

Mari Lövgreen, cyflwynydd Cefn Gwlad wedi dotio ar gymeriad unigryw Kees Huysmans