Blog Byw Chwaraeon

Dilynwch am y diweddaraf o’n gemau lleol!

Cerian Eleri Rees
gan Cerian Eleri Rees
Screenshot-2023-04-01-at-11.21.38Llun o Facebook Addysg Gorfforol Ysgol Bro Teifi

Cadwch lygad mas am gyffro ein clybiau lleol!

11:48

Bore da! Fi, Gwion Dafydd, bydd da chi o Ddôl Wiber gyda’r diweddaraf o gêm Castellnewydd Emlyn vs Felinfoel. Just yn cael paned cloi cyn dechre ar y daith i’r clwb!

Mae’r sylwadau wedi cau.

11:47

Oherwydd y tywydd, mae gemau pêl-droed Bargod, Ffostrasol a Pencader wedi’u gohirio!