Trip Hwyl Ysgol Brynsaron

Fe aeth plant Ysgol Brynsaron at daith hwylus!

gan Ysgol Brynsaron

Ar y 24 o Dachwedd aethom ni ar drip i gapel mamoriaeth yng Nghastell newydd Emlyn. Aethom i gapel ar fws gan ei fod ddeg munud i ffwrdd.

Fe wnaethom llawer o weithgareddau hwylus iawn. Y gweithgareddau fe wnaethom mwynhau fwyaf oedd crefft a helfa drysor am bethau i ymwneud gyda iesu grist.

Hoffwn ddiolch i athrawon yr ysgol am fynd â ni ar drip!