Angen Help

Amser i spario

gan MEINIR DAVIES

Mae Pwyllgor Carnifal Llandysul yn gofyn yn garedig am gymorth pobol Llandysul i helpu seto lan bore fory os yn bosib.

Os rydych chi yn gallu rhoi rhyw awr neu beth bynnag dewch i’r Parc o 9 ymlaen.

Os dyw’r bore ddim yn siwtio fydd angen help o tua 7 o’r gloch i gau lan.

Byddwn yn gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn.