Y Garthen, Hydref 2023

Papur Bro Dyffryn Teifi

Lesley Parker
gan Lesley Parker
rhifyn-mis-hydref-1

Mae Papur Bro Y Garthen mis Hydref nawr ar gael o siopiau ac arlein

Ie, arlein!  

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n byw’n bell o’r ardal?  Neu beth am rywun sy’n methu mynd i’r siop? Neu, ai syniad da am anrheg yw hwn?

I dderbyn copi misol o’r Garthen yn ddigidol:

Ewch i wefan Bro360 Y Garthen 

Cliciwch ar y rhifyn diweddaraf a rhowch eich enw a chyfeiriad ebost i greu cyfrif a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Talu £10 am y blwyddyn, sef 10 copi.

A byddwch yn medru cael y Garthen pob mis drwy fewngofnodi.