Y Garthen: Papur bro Dyffryn Teifi

Rhifyn mis Mawrth

Lesley Parker
gan Lesley Parker
Copy-Carthen-360RhifynMawrth

Mae rhifyn mis Mawrth o’r Garthen ar werth yn eich siopiau lleol nawr.

Gyda newyddion lleol, Swdwcw, a chyfle i ennill £20 diwedd y flwyddyn!

Hefyd mae cyfweliad gydag Emyr Llewelyn yn ein cyfres Adnabod Cymeriad…

Pwy wnaeth ddylanwadu arnoch?

Dewi Jones, fy athro Saesneg yn Llandysul, dyn ifanc o Ffostrasol a ysbrydolodd genedlaethau o ddisgyblion yr ysgol. Ond y dylanwad mwyaf ar fy mywyd oedd Waldo Williams y bardd a fyddai’n dod i’n tŷ ni yng Nghoed-y-bryn cyn mynd ymlaen i ddosbarth nos yn Nhalgarreg a minnau’n cael mynd i wrando arno.

Darllenwch mwy yn Y Garthen.

Hoffi ysgrifennu? Rhannwch straeon, newyddion a hanesion yr ardal gyda darllenwyr Y Garthen.

Dyddiad derbyn deunydd y Rhifyn nesaf, dydd Mercher, Mawrth 20fed

Os yn bosib, anfonwch eich cyfraniadau ar e-bost mewn ffurf Word yn unig os gwelwch yn dda at: ygarthen@yahoo.com