Dwy ddisglair ym myd y bêl gron

Dau ddisgybl o Ysgol Bro Teifi wedi ennill eu capiau cyntaf i dimau pêl-droed merched Ysgolion Cymru

Aeron Dafydd
gan Aeron Dafydd
IMG_5938
IMG_5939

Mae dau ddisgybl o Ysgol Bro Teifi wedi ennill eu capiau cyntaf i dimau pêl-droed merched Ysgolion Cymru yn ddiweddar, gan nodi cerrig milltir arwyddocaol yn eu gyrfaoedd athletaidd ifanc.

Gwnaeth Hana Evans, disgybl blwyddyn 9, ei hymddangosiad cyntaf yn ddiweddar i dîm merched dan 14 Ysgolion Cymru. Mae ymroddiad Hana i bêl-droed wedi bod yn amlwg yn ei pherfformiadau cyson, gan arwain at y gamp haeddiannol hon. Mae ei chyfoedion a’i hathrawon fel ei gilydd yn estyn eu llongyfarchiadau ar ei gwaith caled a’i llwyddiant.

Mewn buddugoliaeth debyg, enillodd Lleucu Mathias, disgybl blwyddyn 11 ei chap cyntaf hefyd, gan gynrychioli tîm merched dan 16 Ysgolion Cymru. Mae angerdd ac ymrwymiad Lleucu i’r gamp wedi’u cydnabod gyda’r anrhydedd hwn, gan arddangos ei dawn ar lwyfan mwy.

Mae llwyddiannau Hana a Lleucu ill dau yn dyst i’w hymroddiad a’r amgylchedd cefnogol a feithrinir gan ein hysgol. Mae’r cyflawniadau hyn nid yn unig yn amlygu eu buddugoliaethau personol ond hefyd yn tynnu sylw at amlygrwydd cynyddol pêl-droed merched yn y gymuned.

Mae cymuned yr ysgol yn hynod falch o lwyddiannau Hana a Lleucu ac yn edrych ymlaen at eu twf parhaus a’u llwyddiannau ym myd pêl-droed.

Dweud eich dweud