Eisteddfod Ysgol Bro Teifi (Uwchradd)

Mae’r cystadlu brwd rhwng Tysul, Teifi ac Emlyn wedi dechrau!

gan Alwen Thomas

Dilynwch ein blog er mwyn derbyn yr holl ganlyniadau.

Pwy fydd yn fuddugol eleni?

19:10

20240712_133206

Llongyfarchiadau i’r holl gapteiniaid ❤💙💛

15:47

IMG-20240712-WA0001

Diolch i Mrs Heiddwen Thomas a Mrs Long am drefnu’r Eisteddfod ac i bawb a gyfrannodd at lwyddiant yr Eisteddfod. 

15:35

TEIFI!

15:30

Enillwyr Eisteddfod eleni yw TEIFI!

2il – Emlyn

3ydd – Tysul

15:29

Pencampwyr Iau a Hŷn Emlyn yw Gwenllian Dafydd a Leisa Thomas.

15:26

Pencampwyr Iau a Hŷn Tysul yw Sioned Elias-Davies ac Erin Griffiths. 

15:25

Pencampwyr Iau a Hŷn Teifi yw Magw Thomas a Daniel Evans.

15:23

Canlyniad y Côr:

1af – Teifi

2il – Emlyn

3ydd – Tysul

15:21

Canlyniadau Cwis Gwyddoniaeth:

Blwyddyn 7

1af Teifi- Madoc, Bethan a Beca

2il  Tysul- Lola, Erin a Jack

3ydd- Emlyn- Efa a Jano

 

Blwyddyn 8

1af- Emlyn- Gwenllian, Dewi a Grace

2il- Emlyn- Heulyn, Evan  a Josh 

3ydd- Teifi- Lili, Magw a Gwenann

 

Blwyddyn 9

1af Emlyn – Nancy ac Alaw

2il- Emlyn- Magw

3ydd Teifi- Lea

 

Bl10 a chweched dosbarth

1af Tysul- Bethan a Carys

2ail- Emlyn – Ioan, Jac a Moli

3ydd Teifi- Cadi, Mared a Mya

15:17

Canlyniad Cerddoriaeth Hŷn:

1af – Efa Davies, Teifi