Eisteddfod Ysgol Bro Teifi (Uwchradd)

Mae’r cystadlu brwd rhwng Tysul, Teifi ac Emlyn wedi dechrau!

gan Alwen Thomas

Dilynwch ein blog er mwyn derbyn yr holl ganlyniadau.

Pwy fydd yn fuddugol eleni?

12:00

Canlyniad Dawnsio Disgo Grŵp Hŷn:

1af – Teifi 🔵

2il – Emlyn 🔴

3ydd – Tysul 🟡

11:59

received_779815717693553

Mae’r Grwpiau Dawnsio Disgo Hŷn wedi cystadlu.

11:56

Canlyniad Dawnsio Disgo Unigol Hŷn:

1af – Rhys Evans 🔵

2il – Leisa Thomas 🔴

3ydd – Heulyn Davies 🔴

Marciau Teilyngdod:

Cerys Wyke 🟡

Dafydd Owen 🟡

Cai Rees 🟡

11:51

received_3422482764715572
received_2655540181316359
received_1524625025092615
received_812209864351134
received_435522152650704
received_1197064585045896
received_1200148281024933

Dawnsio Disgo Unigol Hŷn wedi cystadlu. 

11:37

Canlyniad Dawnsio Disgo Grŵp Iau:

1af – Emlyn 🔴

2il – Tysul 🟡

3ydd – Teifi 🔵

11:34

Dawnsio Disgo Grŵp Iau Emlyn wedi cystadlu.

11:33

Dawnsio Disgo Grŵp Iau Teifi wedi cystadlu.

11:31

Dawnsio Disgo Grŵp Iau Tysul wedi cystadlu.

11:29

received_2164172743957860
received_1687970112032723
received_981171350166441-1
received_1937969833295447-1
received_3702815809982393-1

Canlyniad cyntaf yr Eisteddfod Ddawns heddiw…

Dawnsio Disgo Unigol Iau

1af – Magw Thomas 🔵

2il – Gwenllian Dafydd 🔴

3ydd – Caleb Nutbeam 🔵

Marc teilyngdod – Gruff Dafis 🔴