Hynt a Helynt Mabolgampau Cynradd Ysgol Bro Teifi

Canlyniadau

gan Alwen Thomas

Mr Evans yn croesawu rhieni i’r mabolgampau.

15:50

FC35E7E7-A014-474A-B101

Pencampwr blwyddyn 4 – Twm Jones

15:50

2B273ACE-E692-4D75-B996

Pencampwraig blwyddyn 4 – Lottie Francis

15:48

C23A0CAD-CD40-4036-8F4E

Pencampwyr blwyddyn 3 – Daniel Richards a Mia Monk

15:46

2B0039D6-3894-4EFC-BBB0

Pencampwr blwyddyn 6 – Caio Jac

15:45

61F7DC87-02F8-4746-B72A

Pencampwraig blwyddyn 6 – Erin Owen

15:44

0BFD6770-D525-4EA9-BCF4

Pencampwyr blwyddyn 5:

Lexie George a Jac Jones

14:03

Mrs Eleri Thornton yn cyhoeddi ac Mrs Heledd Thomas a Mrs Catrin Ifan wrth y tystysgrifau.

14:01

Rhai o ddisgyblion bl.12 sydd wedi bod yn cynorthwyo yn ystod y dydd.

13:59

Ras whilber i fl.5.

13:27

Bechgyn blwyddyn 6 yn cystadlu ar y naid hir.