Hynt a Helynt Mabolgampau Cynradd Ysgol Bro Teifi

Canlyniadau

gan Alwen Thomas

Mr Evans yn croesawu rhieni i’r mabolgampau.

14:03

Mrs Eleri Thornton yn cyhoeddi ac Mrs Heledd Thomas a Mrs Catrin Ifan wrth y tystysgrifau.

14:01

Rhai o ddisgyblion bl.12 sydd wedi bod yn cynorthwyo yn ystod y dydd.

13:59

Ras whilber i fl.5.

13:27

Bechgyn blwyddyn 6 yn cystadlu ar y naid hir.

13:26

Mae rhieni disgyblion bl.3-6 yn barod!

13:25

Cyfeillion YBT yn gwerthu te, coffi a chacennau.  

11:43

9687C545-6E33-4138-9405

Lena Davies – Pencampwraig blwyddyn 2

11:41

F2111655-9DCA-41C3-8119

Gwydion Thomas – Pencampwr blwyddyn 2

11:39

37A08FAB-95F4-40AF-BE26

Alys Davies – Pencampwraig Blwyddyn 1

11:36

8EA52990-3FEE-4E5D-896C

Kai George – Pencampwr Blwyddyn 1