Hynt a Helynt Mabolgampau Cynradd Ysgol Bro Teifi

Canlyniadau

gan Alwen Thomas

Mr Evans yn croesawu rhieni i’r mabolgampau.

10:47

Rhedwyr cyflym Iawn 

10:44

Bechgyn blwyddyn 1 yn rhedeg yn gyflym.

10:40

Merched blwyddyn 1 yn rhedeg yn y mabolgampau

10:37

Merched blwyddyn 1 yn barod i redeg.

09:47

Mae’r rhieni’n barod!