Blog Byw o Fabolgampau Uwchradd Ysgol Bro Teifi

Pwy fydd yn bencampwyr? Emlyn, Teifi neu Tysul?

gan Alwen Thomas
Mabolgampau-Tai

Er gwaethaf y glaw trwm y bore ’ma yn Llandysul, bydd y gystadleuaeth naid uchel yn cael ei gynnal y bore ’ma yn neuadd chwaraeon yr ysgol. Bydd gweddill y cystadlaethau’n cael eu cynnal yfory (gobeithio!).

15:35

Capteiniaid-Mabolgampau

Capteiniaid y Tai yn aros yn amyneddgar i Mr Gareth Evans gyhoeddi’r canlyniadau!

Y CANLYNIADAU!

Cystadlaethau Y Maes

1af – Tysul 

2il – Emlyn

3ydd – Teifi

Cystadlaethau Y Trac

1af – Emlyn

2il – Teifi

3ydd – Tysul

Pencampwyr y Mabolgampau

1af – Emlyn

2il – Teifi

3ydd – Tysul

Diolch i bawb a sicrhaodd fabolgampau llwyddiannus – staff yr adran Addysg Gorfforol, gweddill staff yr ysgol, ein disgyblion, ac yn arbennig i gapteiniaid y tai:

Emlyn: Benji Honey ac Ellie Evans

Teifi: Elliw Evans a Tomos Evans

Tysul: Elin Jones ac Osian Dafis

14:54

Yn ystod ein gwasanaeth prynhawn ddydd Gwener ddiwethaf, cyhoeddwyd pencampwyr y Mabolgampau.

Pencampwraig Iau – Branwen Orchard

Pencampwr Iau – Elis Davies

Pencampwrraig Hŷn – Leia Vobe

Pencampwr Hŷn – Noa Harries

Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.

13:59

Dyma fwy o ganlyniadau o ddiwrnod cyntaf y mabolgampau, cyn i’r glaw ein trechu. Ymddiheuriadau na lwyddwyd i dynnu lluniau (oherwydd y glaw).

**Record Newydd**

Llongyfarchiadau i Dewi Ifan.

Disgen i fechgyn blwyddyn 7:

1af – Dewi Ifan, Emlyn

2il – Elis Thornton, Teifi

3ydd – Tomos Eynon, Emlyn

 

Taflu Pwysau i ferched blwyddyn 8:

1af – Katelyn Barber, Emlyn

2il – Efa Newbold, Teifi,

3ydd – Nia Jones, Tysul

 

Gwaywffon i fechgyn blwyddyn 8:

1af – Iestyn Evans, Teifi

2il – Llew Thomas, Emlyn

3ydd – Gruffudd Williams, Tysul

 

Gwaywffon i fechgyn blwyddyn 7:

1af – Rhys Evans, Teifi

2il – Jonah Davies, Tysul

3ydd – Dyfan davies, Emlyn

 

Ras 200m i ferched blwyddyn 12:

1af – Leia Vobe, Tysul

2il – Alaw Silvestri-Jones, Emlyn

3ydd – Jano Evans, Emlyn

 

Taflu Pwysau i ferched blwyddyn 9:

1af – Lily Evans, Emlyn

2il – Erin Lilian Rees, Emlyn

3ydd – Cari Jones, Teifi

Ras 200m i ferched blwyddyn 7:

1af – Ronnie Bowles, Tysul

2il – Hanna Davies, Tysul

3ydd – Lola Wen, Teifi

 

**Torri Record**

Llongyfarchiadau Maisie Owen!

Disgen i ferched blwyddyn 8:

1af – Maisie Owen, Teifi

2il – Eiry Taylor, Emlyn

3ydd – Hana Evans, Tysul

 

**Torri Record**

Llongyfarchiadau i Khaylum White.

Taflu Pwysau i fechgyn blwyddyn 8:

1af – Khaylum White, Tysul

2il – Llew Thomas, Emlyn

3ydd – Iestyn Evans, Teifi

 

**Torri Record**

Llongyfarchiadau i Maisie Owen.

Disgen i ferched blwyddyn 8:

1af – Maisie Owen, Teifi

2il – Eiry Taylor, Emlyn

3ydd – Hana Evans, Tysul

 

Ras 200m i ferched blwyddyn 7:

1af – Ronnie Bowles

2il – Hanna Davies, Tysul

3ydd – Lola Wen, Teifi

23:11

Gwaywffon i fechgyn blwyddyn 9:

1af – Elis Davies, Teifi (yn absennol o’r llun)
2il – Deio Thomas, Emlyn
3ydd – Dafydd Nicholls-Evans, Teifi

23:09

Naid hir i fechgyn blwyddyn 9:

1af – Aled James, Emlyn
2il – Steffan Williams, Tysul
3ydd – Dafydd Nicholls-Evans, Teifi

23:01

**Torri Record**

Llongyfarchiadau i Amelia Williams. 

Ras 800m i ferched blwyddyn 9:

1af – Amelia Williams, Emlyn 
2il – Sophie Reid, Emlyn
3ydd – Eiri O’Connor

22:59

Ras 800m i fechgyn blwyddyn 9:

1af – Deio Thomas, Emlyn
2il – Tomos Davies, Tysul
3ydd – Dion Jones, Teifi

22:57

IMG-20230720-WA0012

Ras 100m i ferched blwyddyn 9:

1af – Lois Thomas, Teifi
2il – Cerys Wyke, Tysul
3ydd – Hawys Davies, Emlyn

22:55

Ras 100m i fechgyn blwyddyn 9:

1af – Jac Davies, Teifi
2il – Aled James, Emlyn
3ydd – Sam Jones, Tysul

22:52

**Torri Record**

Llongyfarchiadau i Leia Vobe.

Naid hir i ferched blwyddyn 12/13:

1af – Leia Vobe, Tysul 

2il – Hanna Evans, Teifi

3ydd – Jano Evans, Emlyn