Blog Byw o Fabolgampau Uwchradd Ysgol Bro Teifi

Pwy fydd yn bencampwyr? Emlyn, Teifi neu Tysul?

gan Alwen Thomas
Mabolgampau-Tai

Er gwaethaf y glaw trwm y bore ’ma yn Llandysul, bydd y gystadleuaeth naid uchel yn cael ei gynnal y bore ’ma yn neuadd chwaraeon yr ysgol. Bydd gweddill y cystadlaethau’n cael eu cynnal yfory (gobeithio!).

22:55

Ras 100m i fechgyn blwyddyn 9:

1af – Jac Davies, Teifi
2il – Aled James, Emlyn
3ydd – Sam Jones, Tysul

22:52

**Torri Record**

Llongyfarchiadau i Leia Vobe.

Naid hir i ferched blwyddyn 12/13:

1af – Leia Vobe, Tysul 

2il – Hanna Evans, Teifi

3ydd – Jano Evans, Emlyn

22:50

Naid hir i fechgyn blwyddyn 12/13:

1af – Cai Thomas, Tysul

2il – Eric Buck, Emlyn 

3ydd – Iestyn Thomas, Emlyn

22:48

Gwaywffon i fechgyn blwyddyn 12/13:

1af – Cai Thomas, Tysul

2il – Rhys Alwyn, Emlyn

3ydd – Mathew Davies, Teifi

22:46

Gwaywffon i ferched blwyddyn 12/13:

1af Elin Jones Tysul 

2il Jano Evans Emlyn 

3ydd Leia Vobe Tysul

19:41

IMG-20230720-WA0004

Ras 100m i fechgyn blwyddyn 7:

1af – Iari Ling, Teifi
2il – Leylan Evans, Tysul
3ydd – Ollie Harries, Teifi

19:39

**Record newydd**

Llongyfarchiadau Ronnie!

Ras 100m i ferched blwyddyn 7:

1af – Ronnie Bowles, Tysul
2il – Lois Evans, Teifi
3ydd – Manon Griffiths, Emlyn

19:36

**Record newydd**

Llongyfarchiadau Amelia!

Taflu Pwysau i ferched blwyddyn 7:

1af – Amelia Campbell-Miller, Tysul
2il – Lucy Green, Tysul
3ydd – Grace Ives, Emlyn

19:30

IMG-20230720-WA0017

**Torri Record**

Llongyfarchiadau Ronnie!

Disgen i ferched blwyddyn 7:

1af – Ronnie Bowles, Tysul 
2il – Meris Griffiths, Tysul
3ydd – Mari Evans, Emlyn

19:27

IMG-20230720-WA0003

Ras 800m i fechgyn blwyddyn 7:

1af – Rhys Evans
2il – Alex James
3ydd – Charlie Brown