Blog byw o Eisteddfod Uwchradd Ysgol Bro Teifi

Emlyn, Teifi a Tysul yn barod am y cystadlu!

gan Alwen Thomas

Bydd canlyniadau yr Eisteddfod Ddawns yn ymddangos fan hyn ddydd Mercher (12 Gorffennaf) a chynhelir gweddill yr Eisteddfod prynhawn ddydd Iau (13 Gorffennaf) a thrwy ddydd Gwener (14 Gorffennaf).

17:14

Canlyniad terfynol yr Eisteddfod:

1af – Teifi

2il – Tysul

3ydd – Emlyn

17:12

Rhan o berfformiad Côr Tysul.

17:10

Rhan o berfformiad Côr Emlyn.  

15:32

Gwenith

Y beirniad cerdd, Gwenith Evans, yn arwain côr y 3 tý.

15:29

Canlyniad y Côr:

1af – Tysul

2il – Emlyn

3ydd – Teifi

15:06

Côr Emlyn.

15:00

Côr Tysul.

14:49

Rhan o berfformiad Côr Teifi.

14:48

Côr Teifi.

14:46

Canlyniad y Jingl:

1af – Tysul

2il – Teifi

3ydd – Emlyn