Digon yn digwydd yng Nglwb Hoci Emlyn

Dau ganlyniad gwahanol mewn un penwythnos

Sara Patterson
gan Sara Patterson

Roedd Clwb hoci Castell Newydd Emlyn nol yn chwarae ar ôl pythefnos bant a beth gwell na dwy gêm mewn penwythnos! Croesawyd tîm Cymric i Grymych ddydd Sadwrn – hyfryd cael tîm Cymraeg yn y gynghrair.

Dechreuwyd y tîm cartref yn gyflym ac o fewn pum munud roedd Amy Purnell, Enfys Davies a Sara Patterson wedi darganfod ei hun ar yr asgell chwith. Parhawyd Patterson i ymosod gan lwyddo i ddriblo heibio’r amddiffynwyr a llwyddo i daro’r bel drwy goesau’r gôl-geidwad. Er hyn, roedd Cymric yn gwrthymosod yn hynod o gyflym gan roi pwysau ar amddiffynwyr Sioned Davies, Ellie Lloyd a Caryl-Haf Lloyd. Roedd Elin Williams y gôl-geidwad wedi perfformio safiadau gwych hefyd.

Roedd y tîm cartref yn awyddus am gol arall, ac y tro yma daw’r chwarae ar yr asgell dde o waith Efa Jones a Sioned Fflur, ac yna wnaeth Enfys fanteisio ar y cyfle i daro’r bel i gornel gefn y gol. Yn gyflym ar ôl yr ail gol, wnaeth Enfys darganfod ei hun mewn sefyllfa debyg ond ddaeth y bel o’r ganolwraig Mel Williams y tro yma er mwyn rhoi’r tîm tri gôl yn y blaen. Er bod Emlyn yn ennill 3-0, roedd Cymric yn ymladd yn gryf i geisio cyrraedd yr hanner ymosodol ac fe lwyddon nhw i sgorio gôl cyn hanner amser.

Yn yr ail hanner, ddaeth Cymric allan hyd yn oed yn gryfach ac yn y pymtheg munud cyntaf roedd y chwarae nol a ’mlaen rhwng y ddau dîm. Llwyddodd asgellwyr Izzy Stedman a Flo Plant i rhyng-gipio’r bel ac ymosod yn bwrpasol gan gysylltu’n dda gyda’r llinell flaen. Roedd Cymric yn ffodus i ennill cornel gosb a llwyddwyd i agosâi’r sgôr i 3-2.

Roedd yn amlwg fod Enfys am gael ‘hat-trick’ gan lwyddodd i sgorio ei thrydedd gyda deg munud i fynd. Y sgôr terfynol oedd 4-2 i’r tîm cartref, 3 pwynt haeddiannol. Penodwyd chwaraewr y gêm i Ellie Lloyd am ei gwaith diflino yn y cefn.

Dydd Sul, wnaeth tîm hoci Castell Newydd Emlyn groesawi Glwb Hoci Eirias i Grymych (o Landudno) ar gyfer ei gem cwpan cyntaf. Unwaith eto roedd y chwarae nol ac ymlaen rhwng y ddau dîm gyda’r canolwyr Rosie Hughes, Elen Hill, Lois Davies ac Alaw Elisa yn gweithio’n ddiflino i gadw’r meddiant. Clod hefyd i’r gôl-geidwad Angharad Jenkins am berfformio safiadau arbennig yn enwedig yn yr ail hanner.

Y sgôr ar yr hanner oedd 0-0 felly roedd Emlyn yn gwybod fod hanner caled o’u blaenau. Yn anffodus, ddaeth Eirias allan yn gyflym a llwyddo i sgorio o fewn y deg munud cyntaf o’r ail hanner, gan roi Emlyn tu ôl.

Llwyddodd y llinell ymosodol i gyd-weithio’n dda gan ddefnyddio eu cyflymder i gyrraedd yr hanner cylch ac Izzy Yates bron a chael ei gol cyntaf o’r tymor.

Clod mawr hefyd i’r tîm amddiffynnol am berfformio taclau gwych ac i Ffion Davies am glirio’r bel i’r canolwyr yn gyson. Parhawyd y sgôr yn 0-1 i Eirias sy’n golygu fod taith Castell Newydd Emlyn yng nghystadleuaeth y gwpan wedi dod i ben. Derbyniodd Angharad Jenkins chwaraewr y gêm.

Hoffai Clwb Hoci Emlyn ddiolch i Bois Y Mowo, JJ Morris a Siop Premier Castell Newydd Emlyn am noddi’r gemau dros y penwythnos.