Sara Patterson

Sara Patterson

Plwmp

Dyrchafiad i’r Ail Uwch Gynghrair

Sara Patterson

Ennill 5-4 yn erbyn Pen-y-Bont

Colled yn y gêm cyntaf o ddwy yn erbyn Pen-y-bont

Sara Patterson

Un gem i fynd tan gwybod pwy fydd yn cael dyrchafiad y tymor nesaf.

Y gwynt a’r glaw wnaeth ennill!

Sara Patterson

Castell Newydd Emlyn yn colli 2-3 yn erbyn Radnor

Pwynt ar yr hewl i dîm hoci Emlyn

Sara Patterson

Gêm llawn digwyddiadau yn erbyn Cymric

Colli’n agos i dîm cryf Rhondda

Sara Patterson

Brwydr heriol i dîm hoci Castell Newydd Emlyn

Colli gêm cartref yn erbyn y myfyrwyr

Sara Patterson

Colled anodd i dîm hoci Castell Newydd Emlyn

Dechrau da i Gastell Newydd Emlyn

Sara Patterson

Nôl ar frig y gynghrair i ddechrau 2024

Llwyddiant yn erbyn Aberhonddu

Sara Patterson

3 pwynt angenrheidiol i’r tîm

Gêm agos i Glwb Hoci Emlyn

Sara Patterson

Buddugoliaeth yn erbyn Radnor

Digon yn digwydd yng Nglwb Hoci Emlyn

Sara Patterson

Dau ganlyniad gwahanol mewn un penwythnos