Sara Patterson

Sara Patterson

Plwmp

Colli’n agos i dîm cryf Rhondda

Sara Patterson

Brwydr heriol i dîm hoci Castell Newydd Emlyn

Colli gêm cartref yn erbyn y myfyrwyr

Sara Patterson

Colled anodd i dîm hoci Castell Newydd Emlyn

Dechrau da i Gastell Newydd Emlyn

Sara Patterson

Nôl ar frig y gynghrair i ddechrau 2024

Llwyddiant yn erbyn Aberhonddu

Sara Patterson

3 pwynt angenrheidiol i’r tîm

Gêm agos i Glwb Hoci Emlyn

Sara Patterson

Buddugoliaeth yn erbyn Radnor

Digon yn digwydd yng Nglwb Hoci Emlyn

Sara Patterson

Dau ganlyniad gwahanol mewn un penwythnos

Colled yn erbyn Dowlais

Sara Patterson

Dim llwyddiant i dîm hoci Emlyn penwythnos ‘ma

Buddugoliaeth yn erbyn Rhondda

Sara Patterson

Gêm heriol i Gastell Newdd Emlyn
IMG_3493

Tri gôl a thri pwynt i dîm hoci Emlyn

Sara Patterson

Llwyddiant yn erbyn trydydd tîm Prifysgol Caerdydd

Tymor hoci newydd wedi dechrau!

Sara Patterson

Merched Emlyn yn cael sgôr cyfartal yn erbyn trydydd tîm Penarth