Llwyddiant yn erbyn Aberhonddu

3 pwynt angenrheidiol i’r tîm

Sara Patterson
gan Sara Patterson

Roedd Castell Newydd Emlyn yn chwarae adref yng Nghrymych ddydd Sadwrn gan wynebu Aberhonddu. Er mai Aberhonddu wnaeth ddechrau’r gêm, roedd Emlyn wedi llwyddo i adennill y meddiant yn gyflym drwy waith canolwyr Elen Hill ac Efa Jones. Roedd y triawd ymosodol Enfys Davies, Sioned Fflur a Sara Patterson yn gweithio’n galed i amrywio’r math o geisiadau ar gôl ond canolwraig Melanie Williams wnaeth llwyddo i sgorio’r gôl cyntaf – Ei gôl cyntaf o’r tymor hefyd.

O fewn munudau, roedd Emlyn yn ymosod unwaith eto i lawr yr asgell chwith gyda chysylltiadau gwych rhwng Carys Owen a Patterson i geisio cyrraedd y cylch. Enfys oedd yn y lle cywir y tro yma i fynd a’r sgôr yn 2-0.

2-0 i lawr, roedd Aberhonddu wedi dechrau setlo i mewn i’r gêm gan roi her i’r amddiffynwyr Ellie Lloyd, Sioned Davies a Ffion Davies. Roedd y tri wedi llwyddo i gadw’r ymosodwyr tu allan i’r cylch ac wedi adennill y meddiant ar sawl digwyddiad. Llwyddodd Aberhonddu i ennill cornel gosb ond drwy gyflymder Caryl-Haf Lloyd roedd hi’n benderfynol i sicrhau nad oedd y bel am fynd pasio hi – a dyma beth yn union wnaeth hi!

Ar ôl brwydro i geisio sgorio fwy o goliau, roedd y sgôr wedi aros yn 2-0 i’r tîm cartref yn mynd mewn i’r ail hanner.

Dechreuodd Emlyn yn gryf unwaith eto gyda Rosie Hughes a Sioned Fflur yn defnyddio ei chyflymder ar yr asgell dde i gyrraedd y cylch. Roedd Williams yn awyddus am gol arall a llwyddwyd iddi fflicio’r bel i’r gôl gan ledu’r bwlch.

Gweithiodd Amy Purnell yn galed ar yr asgell chwith gan gyd-weithio gyda Lois Davies yn y canol er mwyn rhyddhau’r bel i’r ymosodwyr. Yna roedd e’n dro i’r capten – Patterson i daro’r bel i gefn y gôl, 4-0.

Roedd y chwaraewr ifanc Flo Plant wedi sefyll allan yn yr ail hanner ar y ddwy asgell gan ddriblo’n gryf a chysylltu’n dda gyda’i chyd-chwaraewyr. Gyda’r 10 chwaraewr allfaes yn cael gêm brysur, roedd hyn yn golygu fod gôl-geidwad Elin Williams heb gyffwrdd a’r bel unwaith yn y gêm gyfan! Parhawyd y sgôr yn 4-0 i’r tîm cartref a phenodwyd chwaraewr y gêm i Flo Plant.

Hoffai’r tîm ddiolch i Y Sgwâr a Mark Hayward Hair am noddi’r gêm. Un gêm fach arall i’r tîm yma penwythnos nesaf gyda’r gobaith o orffen hanner cyntaf y tymor gyda llwyddiant!