Eisteddfod Ysgol Bro Teifi (Uwchradd)

Mae’r cystadlu brwd rhwng Tysul, Teifi ac Emlyn wedi dechrau!

gan Alwen Thomas

Dilynwch ein blog er mwyn derbyn yr holl ganlyniadau.

Pwy fydd yn fuddugol eleni?

18:48

Canlyniadau Siarad Cyhoeddus:

1af – Emlyn

2il – Teifi

3ydd – Tysul

Cadeirydd Gorau:

1af – Daniel Evans 🔵

2il – Leisa Thomas 🔴

3ydd – Erin Griffiths 🟡

Siaradwr Gorau:

1af – Aeron Dafydd 🔴

2il – Bedwyr Llywelyn 🔴

3ydd – Emily Guilford 🔵

18:26

Canlyniad y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus.

17:41

Canlyniad cyntaf y cystadlaethau gwaith cartref – BlasTeifi (Coginio)

14:32

Canlyniad Dawnsio Gwerin Grŵp:

1af – Teifi 🔵

2il – Emlyn 🔴 

3ydd – Tysul 🟡

14:19

received_518716660819078

Y dawnswyr gwerin yn cystadlu.

12:09

received_504640092014724

Beirniad Dawnsio Disgo

Diolch i Keira Davies am feirniadu’r cystadlaethau dawnsio disgo i ni heddiw.

12:00

Canlyniad Dawnsio Disgo Grŵp Hŷn:

1af – Teifi 🔵

2il – Emlyn 🔴

3ydd – Tysul 🟡

11:59

received_779815717693553

Mae’r Grwpiau Dawnsio Disgo Hŷn wedi cystadlu.

11:56

Canlyniad Dawnsio Disgo Unigol Hŷn:

1af – Rhys Evans 🔵

2il – Leisa Thomas 🔴

3ydd – Heulyn Davies 🔴

Marciau Teilyngdod:

Cerys Wyke 🟡

Dafydd Owen 🟡

Cai Rees 🟡

11:51

received_3422482764715572
received_2655540181316359
received_1524625025092615
received_812209864351134
received_435522152650704
received_1197064585045896
received_1200148281024933

Dawnsio Disgo Unigol Hŷn wedi cystadlu.