Dyrchafiad i’r Ail Uwch Gynghrair

Sara Patterson

Ennill 5-4 yn erbyn Pen-y-Bont

Cwmni technoleg am greu 50 o swyddi yn Llandysul gyda phwyslais ar recriwtio ‘Cymru’n gyntaf’

Bydd swyddi newydd cwmni deallusrwydd artiffisial Delineate yn cael eu hysbysebu yng Nghymru yn gyntaf

Tri yn herio Dafydd Llywelyn yn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ian Harrison (Ceidwadwyr), Philippa Thompson (Llafur) a Justin Griffiths (Democratiaid Rhyddfrydol) fydd yn sefyll yn erbyn y Comisiynydd presennol

Colled yn y gêm cyntaf o ddwy yn erbyn Pen-y-bont

Sara Patterson

Un gem i fynd tan gwybod pwy fydd yn cael dyrchafiad y tymor nesaf.

Dydd Gweddi Byd-Eang

Haulwen LEWIS

Dydd gweddi’r Byd

Bois rygbi ar y brig

Elliw Grug Davies

Ennill dros ysgolion Cymru