Hynt a Helynt Mabolgampau Cynradd Ysgol Bro Teifi

Canlyniadau

gan Alwen Thomas

Mr Evans yn croesawu rhieni i’r mabolgampau.

11:41

F2111655-9DCA-41C3-8119

Gwydion Thomas – Pencampwr blwyddyn 2

11:39

37A08FAB-95F4-40AF-BE26

Alys Davies – Pencampwraig Blwyddyn 1

11:36

8EA52990-3FEE-4E5D-896C

Kai George – Pencampwr Blwyddyn 1

10:47

Rhedwyr cyflym Iawn 

10:44

Bechgyn blwyddyn 1 yn rhedeg yn gyflym.

10:40

Merched blwyddyn 1 yn rhedeg yn y mabolgampau

10:37

Merched blwyddyn 1 yn barod i redeg.

09:47

Mae’r rhieni’n barod!