Blog byw o Eisteddfod Uwchradd Ysgol Bro Teifi

Emlyn, Teifi a Tysul yn barod am y cystadlu!

gan Alwen Thomas

Bydd canlyniadau yr Eisteddfod Ddawns yn ymddangos fan hyn ddydd Mercher (12 Gorffennaf) a chynhelir gweddill yr Eisteddfod prynhawn ddydd Iau (13 Gorffennaf) a thrwy ddydd Gwener (14 Gorffennaf).

14:30

2732B689-42A4-42E7-AB9B

Gwennan ac Alwena

14:27

Cystadleuaeth y Ddeuawd Hŷn sydd nesaf.

14:18

Yn ail yng  nghystadleuaeth y Goron Hŷn mae Lili Payne.

Yn drydydd mae Mari-Olwen  Mason-Evans.

14:07

7DAE071B-6125-4D1D-97F3

Enillydd Coron Hŷn YBT 2023 yw Mali Macdonald.

Gail MacDonald
Gail MacDonald

Llongyfarchiadau masif Mali! Mor browd.

Lynsey Thomas
Lynsey Thomas

Llongyfarchiadau mawr i ti, Mali. Top job 👏👏👏

Mae’r sylwadau wedi cau.

14:02

Yn ail yn y gystadleuaeth Coron Iau mae Loren Jones.

Yn drydydd mae Magw Fflur Thomas.

Lynsey Thomas
Lynsey Thomas

Da iawn ti, Magw fach. Prowd iawn 👏👏👏

Mae’r sylwadau wedi cau.

14:00

7B15D465-B63F-45C6-A53A

Enillydd Coron Iau YBT 2023 yn Sioned Elias-Davies.

13:54

Mae Seremoni y Coroni newydd ddechrau.

13:52

Mae’r gynulleidfa’n barod  ar gyfer cystadlu’r prynhawn.

13:03

Rhan o berfformiad buddugol Unawd Offerynnol Hŷn – Alwena Owen

13:02

Rhan o berfformiad buddugol Teifi – Dawnsio Disgo Iau