Tabernacl Pencader

Te prynhawn

gan Haulwen LEWIS
Rhai o blant Clwb Sul Tabernacl Pencader

Trefnwyd Te Prynhawn gan plant Clwb Sul Tabernacl yn ddiweddar. Gwnaed elw o £465 tuag at waith Cymorth Cristnogol yn Twrci a Syria. Gweler rhai o’r plant yn y llun. Diolch i bawb gyfrannodd tuag at y te, ac am yr help i’w baratoi.

Trefnwyd Te Prynhawn gan blant Clwb Sul Tabernacl yn ddiweddar.  Gwnaed elw o £465 tuag at waith Cymorth Cristnogol yn Twrci a Syria.  Gweler rhai o’r plant yn y llun.  Diolch am y cyfraniadau tuag at y te, ac am y cymorth i’w baratoi.