Eisteddfod Ysgol Bro Teifi (Uwchradd)

Mae’r cystadlu brwd rhwng Tysul, Teifi ac Emlyn wedi dechrau!

gan Alwen Thomas

Dilynwch ein blog er mwyn derbyn yr holl ganlyniadau.

Pwy fydd yn fuddugol eleni?

21:22

Canlyniad Unawd Piano Iau:

1af – Mabli Hughes

2il – Elinor Williams

Cydradd 3ydd – Erin Evans a Magw Thomas

Canlyniad Unawd Offerynnol Iau:

1af – Gwennan Owen

2il – Magw Thomas

3ydd – Gwenllian Dafydd

Canlyniad Unawd Piano Hŷn:

1af – Efa Davies

2il – Daniel Jones

3ydd – Heulyn Davies

Canlyniad Unawd Offerynnol Hŷn:

1af – Hawys Davies

2il – Loren Jones

21:18

IMG-20240710-WA0001
IMG-20240710-WA0002
IMG-20240710-WA0003
IMG-20240710-WA0004
IMG-20240710-WA0005
IMG-20240710-WA0006
IMG-20240710-WA0007
IMG-20240710-WA0008
IMG-20240710-WA0009
IMG-20240710-WA0010
IMG-20240710-WA0011
IMG-20240710-WA0012
IMG-20240710-WA0013

Dyma’r disgyblion a gystadlodd yn y cystadlaethau offerynnol.

19:30

Canlyniad Gwaith Cartref Cerddoriaeth (Iau):

Blwyddyn 7:

1af – Teifi

Blwyddyn 8:

1af – Tysul

2il – Teifi

3ydd – Emlyn

Blwyddyn 9:

1af – Tysul

2il – Emlyn

3ydd – Tysul

18:48

Canlyniadau Siarad Cyhoeddus:

1af – Emlyn

2il – Teifi

3ydd – Tysul

Cadeirydd Gorau:

1af – Daniel Evans 🔵

2il – Leisa Thomas 🔴

3ydd – Erin Griffiths 🟡

Siaradwr Gorau:

1af – Aeron Dafydd 🔴

2il – Bedwyr Llywelyn 🔴

3ydd – Emily Guilford 🔵

18:26

Canlyniad y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus.

17:41

Canlyniad cyntaf y cystadlaethau gwaith cartref – BlasTeifi (Coginio)

14:32

Canlyniad Dawnsio Gwerin Grŵp:

1af – Teifi 🔵

2il – Emlyn 🔴 

3ydd – Tysul 🟡

14:19

received_518716660819078

Y dawnswyr gwerin yn cystadlu.

12:09

received_504640092014724

Beirniad Dawnsio Disgo

Diolch i Keira Davies am feirniadu’r cystadlaethau dawnsio disgo i ni heddiw.

12:00

Canlyniad Dawnsio Disgo Grŵp Hŷn:

1af – Teifi 🔵

2il – Emlyn 🔴

3ydd – Tysul 🟡