Blog byw o Eisteddfod Uwchradd Ysgol Bro Teifi

Emlyn, Teifi a Tysul yn barod am y cystadlu!

gan Alwen Thomas

Bydd canlyniadau yr Eisteddfod Ddawns yn ymddangos fan hyn ddydd Mercher (12 Gorffennaf) a chynhelir gweddill yr Eisteddfod prynhawn ddydd Iau (13 Gorffennaf) a thrwy ddydd Gwener (14 Gorffennaf).

14:40

Canlyniad y Ddeuawd Hŷn:

1af – Gwennan ac Alwena

2il – Guto a Jano

3ydd – Alaw a Noa

14:35

Rhan o berfformiad buddugol Hawys Davies – Unawd Offerynnol Iau.

14:32

C88120F0-D3FF-44FB-BD95

Alaw a Noa

14:31

151A1BF3-0A50-4F73-AC0D

Guto a Jano

14:30

2732B689-42A4-42E7-AB9B

Gwennan ac Alwena

14:27

Cystadleuaeth y Ddeuawd Hŷn sydd nesaf.

14:18

Yn ail yng  nghystadleuaeth y Goron Hŷn mae Lili Payne.

Yn drydydd mae Mari-Olwen  Mason-Evans.

14:07

7DAE071B-6125-4D1D-97F3

Enillydd Coron Hŷn YBT 2023 yw Mali Macdonald.

Gail MacDonald
Gail MacDonald

Llongyfarchiadau masif Mali! Mor browd.

Lynsey Thomas
Lynsey Thomas

Llongyfarchiadau mawr i ti, Mali. Top job 👏👏👏

Mae’r sylwadau wedi cau.

14:02

Yn ail yn y gystadleuaeth Coron Iau mae Loren Jones.

Yn drydydd mae Magw Fflur Thomas.

Lynsey Thomas
Lynsey Thomas

Da iawn ti, Magw fach. Prowd iawn 👏👏👏

Mae’r sylwadau wedi cau.

14:00

7B15D465-B63F-45C6-A53A

Enillydd Coron Iau YBT 2023 yn Sioned Elias-Davies.